Previous slide
Next slide

עיר היין, אשקלון

פרויקט עיר היין באשקלון הוא פרויקט המכיל 5 בניינים בני 15 קומות מעל הקרקע ועוד 2 חניונים תת קרקעיים בני 2 קומות כל אחד, החולשים על 2 מגרשים שונים בשטח כולל 15,000 מ"ר, וסך כל השטח הבנוי בפרויקט הוא 65,000 מ"ר.

 

הפרויקט כולל בתוכו אתגרים הנדסיים לא פשוטים שכן הבניינים יושבים מעל 2 מרתפי חניונים ובשביל לאפשר את כמות החניות הנדרשות עבור הדיירים, רוב העמודים של הבניינים אינם יורדים עד היסודות מה שמצריך תכנון של אלמנטי מעבר לעומסי הבניינים (טרנספורמציה) כמו קורות ותקרות מאסיביות במיוחד עם עוביים של מעל 100 ס"מ ובטונים חזקים מסוג ב-50. בהקשר זה ראוי לציין גם שבעקבות הטרנספורמציות האלו העמודים שכן יורדים ליסודות נושאים מאות ולעיתים אף אלפי טונות כל אחד.

 

מעבר לתכנון ההנדסי המורכב והמדוקדק הנדרש, המשרד גם מלווה את הקבלן במהלך הביצוע ונדרש לתת מענה לאתגרים ההנדסיים הנוצרים בשטח מטבע הדברים עקב הביצוע המורכב לכשעצמו, הכולל חפירה לעומק 10 מטרים מתחת לפני הקרקע בשני המגרשים, דיפון הקרקע בחלק מהאזורים, ומעבר לזה בקרה הנדסית קפדנית באזורים הרגישים במיוחד של תקרות המעבר.