Previous slide
Next slide

שלומי שמעוני - הנדסת מבנים

שלומי שמעוני מהנדסים הינו משרד העוסק בתכנון קונסטרוקציות, ייעוץ הנדסי ופיקוח עליון לכל סוגי המבנים. משרדי החברה ממוקמים בעיר אשדוד.

 

המשרד נוסד על ידי שלומי שמעוני, מהנדס בניין, שרכש ניסיון רב בתכנון מאות מבנים מסוגים שונים ובתוך כך: מגדלים, מבני משרדים והייטק עתירי מערכות, מגורים, בתי-מלון, מבנים מסחריים, מבני ציבור, מבני תעשייה כבדה ועוד.

שרותי החברה

תכנון קונסטרוקציה

אספקת שירותי תכנון קונסטרוקציה למבנים חדשים ואחריות על תכנון שלד המבנה על-פי היתרי הבנייה

ייעוץ וחיזוק למבנים קיימים

הערכת תפקוד הנדסי למבנים קיימים ומתן פתרונות לשינויי פרוגרמה תפקודית, תוספת עומסים או קומות

פיקוח עליון בזמן ביצוע

מתן שירותי פיקוח עליון הנדסי בזמן ביצוע כמתחייב מתקנות התכנון והבניה ובהתאם להיתר ולתוכניות

הכנת כתבי כמויות ואומדני תקציב

הכנת אומדנים ראשוניים, כתבי כמויות, מפרטים טכניים ועלויות לפרויקטים הנדסיים

ייעוץ לבחירת קבלנים, חומרים ושיטות ביצוע

תוך התאמת התכנון לטכנולוגיות ביצוע של קבלנים, לצורך הקטנת לוחות זמנים, תכולה ועלויות

עמידות מבנים לרעידות אדמה

ייעוץ ומתן חוות דעת לתפקוד הנדסי למבנים קיימים בעמידות לרעידות אדמה

לקוחות המשרד