Previous slide
Next slide

מחסן אי גולד, אשדוד

תכנון מחסן רובוטי מלא בשטח של 6,000 מ"ר.

רצפת המבנה תוכננה לעמוסי אחסנה גדולים.

 

עקב עבודת הרובוטים נדרשה הקפדה על ביצוע מדויק של הרצפה, לצורך תנועה תקינה של הרובוטים.