Previous slide
Next slide

דב גור 28/30 , אשדוד

פרויקט תמ"א 38 לשני מבנים סמוכים. לשני המבנים המקוריים בעלי 4 קומות נדרש חיזוק לרעידות אדמה ע"י הקשחת המבנה – תוספת ממ"דים לדירות הקיימות ובנוסף, תוספת של 2 וחצי קומות מעל המבנה הקיים.

 

הבניינים והתוספות חוזקו ע"י תוספת של 5 גרעיני הקשחה (4 ממ"דים ופיר מעלית) וקומת הקרקע של הבניין הונמכה לצורך הוספת דירות קרקע. לשם כך ביצענו חפירה ויציקה רפסודה על כל שטח המבנה במפלס היסודות.

 

באחד המבנים בוצעה בעבר תוספת בשני צדדיו ויסודות התוספת נמצאו במפלס גבוה ממפלס היסודות המקוריים. בעקבות כך במהלך השנים האדמה שהוסיפו מתחת ליסודות החדשים שקעה ונדחסה יותר מהבניין המקורי, דבר שיצר סדק לאורך על הבניין ולהתנתקות התוספת מהבניין המקורי.

בעיה הנדסית זו פתרנו ע"י קונסטרוקצית פלדה חדשה וזמנית אותה חיברנו לתוספות בצורה כזו שהיה ניתן לחפור מתחת ליסודות עד שהבניין נותר באוויר, כך יכלו להשלים את גובה היסודות וליצוק מתחתיו בטון חדש שיחזיק את הבניין במקום.